Błajet Józef (1893 – 1928)

Urodził się 22 lutego 1893 (w raportach podawana także data 22 III 1893) w Niemirzewie (USC Lubosz) (wg listy strat P.W. w urodzony w Pniewach). Był synem Wawrzyna i Marianny z domu Rutnicki.

W czasie I wojny w armii pruskiej. Służył w 19. Rezerwowym Regimencie Piechoty w 3. Kompanii Batalionu Zapasowego w stopniu muszkietera (szeregowca). Wielokrotnie wymieniany na listach strat I wojny. Po raz pierwszy 6 I 1915 roku (lista Prusy 116) jako zaginiony. Lista 492 z 29 III 1916 roku – lekko ranny. Lista 673 z 31 X 1916 roku wymienia go jako żołnierza, który był uznany za zaginionego a odnalazł się ranny. Po raz kolejny na liście 966 z dnia 18 X 1917 r. jako lekko ranny, który po opatrzeniu wrócił do szeregów. Ponownie lekko ranny (lista strat Prusy 1156 z 6 VI 1918). Ostatnia wiadomość, dość kuriozalna, niestety nie wiemy z jaka inercją czasową była opublikowana – lista strat Prusy nr 1378 z 1 III 1919 roku – lekko ranny wrócił do kompanii. Przed powstaniem mieszkał w Niemierzewie.

W powstaniu wielkopolskim walczył ochotniczo z bronią w ręku, służył w stopniu szeregowego. Został ciężko ranny w walce. (Według notatki prasowej opublikowanej po jego śmierci w walkach w Powstaniu został dwukrotnie ciężko ranny w brzuch i nogę). W okresie międzywojennym był członkiem Związku Powstańców i Wojaków w Międzychodzie. Należał także do innych towarzystw. Zmarł 3 lipca 1928 r. w Międzychodzie (utonął podczas kąpieli w Warcie). W pogrzebie uczestniczyły liczne delegacje Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Gniazda Sokoła oraz Związku Inwalidów Wojennych. Został pochowany na cmentarzu w Międzychodzie. Grób już nie istnieje.

Żonaty (ślub w 1928 r.) z Antoniną z domu Śliwa w Samołężu.

Źródła: Orędownik Urzędowy na Powiat Międzychodzki 12 VII 1928 r. rok 9, nr 31; Tygodnik Urzędowy (Poznań) 1919, dod.: Lista strat nr 7; Dziennik Wojewódzki. 1928, nr 14 (7 IV), s.18; des.genealogy.de (Listy strat I wojny światowej nr 116,429, 673,966,1156,1378 d.10.IX 2019).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 5 =