Błogosławiony ks. Narcyz Putz – sierakowianin.

Narcyz Putz urodził się 28 X 1877 r. w Sierakowie w mieszkaniu rodziny Władysława i Józefy z domu Brodniewicz. Dwa dni później, 30 października o fakcie narodzin został powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowie i sporządził stosowny akt. Dom w Sierakowie, w którym najprawdopodobniej urodził się Narcyz Putz. (fot. archiwum Sierakowskich Zeszytów Historycznych). Chrzest święty nie został udzielony przez miejscowego proboszcza. Właściwie, to w sensie przewodnictwa wiernym w oparciu o misję kanoniczną parafia sierakowska nie miała proboszcza. Funkcję tą sprawował bowiem mianowany przez władze administracyjne Regencji Poznańskiej były wikariusz Tadeusz Czerwiński. Ten jednak za nieposłuszeństwo hierarchii kościelnej został ekskomunikowany ekskomunika

Przeczytaj więcej