Błajek Stefan (1896 – ?)

Urodził się 24 grudnia 1896 r. w Niemierzewie. Był synem Michała – wyrobnika i Anny z domu Koza. Był ochotnikiem. W powstaniu służył w 1. Kompanii 1. Batalionu Pułku Zapasowego Grupy Zachodniej (później 7. Pułk Strzelców Wielkopolskich), która otrzymała honorowy tytuł „Zuchów Kamionny”.

Żonaty, (ślub 12 XI 1921 r. w Sierakowie) z Pauliną z domu Jarnuczak (ur. 25 V 1891 r. w Kurnatowicach), córką Andrzeja – gospodarza i Marii z domu Gomuła.. Świadkami na ślubie byli Michał Fruchs gospodarz z Grobii i Stanisław Nowak piecownik z Kwilcza. Rolnik zamieszkały w 1921 r w Orzeszkowie.

Źródła: APP, zesp. Imienne spisy powstańców frontu zachodniego, sygnatura 42, APP, zesp. 1886, sygn.127, USC Sieraków, Księga ślubów, Akt 72/1921, Biskupski Antoni, Historja 61. Pułku Piechoty Wielkopolskiej (7. Pułku Strzelców Wlkp.) T.1, Bydgoszcz 1925

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 2 =