Ciebielski Marcin (1884-1958)

Urodził się 25 września 1884 r. w Ryżynie. Był synem Wawrzyna i Julianny z domu Klinge. Ukończył Szkołę Powszechną i średnią, po czym odbył obowiązkową zasadniczą służbę wojskową w wojsku pruskim. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Służył w  7. kompanii 141. Regimentu Piechoty. Starszy szeregowy. Podczas walk został ciężko ranny – otrzymał postrzał w głowę i lewe przedramię (lista strat: Prusy 615 z dni 24 VIII 1916 r.). Rok później był ponownie ranny i został uznany za zaginionego (lista strat: Prusy nr 940 z 18 IX 1917 r.). 

Od 8 stycznia 1919 r. brał udział w luźnych oddziałach zbrojnych Powstania Wielkopolskiego, m.in. w oswabadzaniu Sierakowa i okolicznych wsi. Żołnierz kompanii sierakowskiej. Ze względu na swój wiek nie został zmobilizowany w szeregi Wojska Wielkopolskiego.

Z zawodu był mistrzem murarskim i ciesielskim. W okresie międzywojennym, od 1922 do 1939 r. prowadził własną firmę: Marcin Ciebielski Przedsiębiorstwo Budowlane. Mieszkał wówczas w Sierakowie przy ul. Chrobrego 27. Baza firmy znajdowała się na ul. Wronieckiej 6 w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zbudował wiele budynków na terenie miasta i okolicy, m.in. salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Sierakowie. Od 1 września 1936 r. był Sekretarzem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Sierakowie, który zmienił wówczas swoją siedzibę, przenosząc się z Rynek 21 na ul. Poznańską 2.

Dnia 12 grudnia 1939 r. został wywieziony wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa, początkowo do Niepokalanowa, do klasztoru oo. Franciszkanów, a po około 3 tygodniach przesiedlony do Milanówka. W 1940 r. podjął pracę w Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, gdzie był zatrudniony do marca 1945 r. Wykorzystując swe kwalifikacje zawodowe prowadził prace remontowo-budowlane na terenie Stacji. Był swoistym liderem, przywódcą wysiedleńców z Sierakowa przebywających w Milanówku i okolicach. Pomagał krajanom załatwić pracę, niósł wszelką możliwą pomoc. 

Nagrobek Marcina Ciebielskiego

Po powrocie z wysiedlenia, wiosną 1945 r., ponownie otworzył firmę budowlaną w poprzedniej lokalizacji przy ul. Wronieckiej 6. Niestety, 1 kwietnia 1950 r. dorobek życia Marcina Ciebielskiego został mu odebrany i upaństwowiony. Działając w oparciu o uchwałę Prezydium Rządu, Zarząd Miejski w Sierakowie pod kierownictwem ówczesnego burmistrza oraz głównego księgowego Zarządu Miejskiego, pod koniec 1949 r. podjął uchwałę, na podstawie której „z dniem 1 kwietnia 1950 r. na bazie majątku prywatnego przedsiębiorstwa budowlanego obywatela Marcina Ciebielskiego zostaje powołane Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Sierakowie.” Początkowo Marcin Ciebielski został jego kierownikiem, wkrótce jednak skierowano go służbowo do pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Obornikach. Jako, że nie skorzystał z tej propozycji został zwolniony z pracy. Wówczas, mając ukończone 65 lat, przeszedł na emeryturę. Lubił grać w karty: w kopa i skata. Zmarł 3 lutego 1958 r. w Sierakowie i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Żonaty (ślub w Sierakowie 19 X 1910 r.) z Pelagią z domu Bocheńska (*11 III 1885 r. w Zatomiu Starym, + 15 VI 1945 r.), córką Macieja i Franciszki z domu Glińska. Świadkami na ślubie byli Karol Weichert i Adolf Stańko – kupiec i przemysłowiec z Sierakowa. Dzieci: Marianna (*1910), Stanisław (*1912), Jan (*1913), Leokadia (*1915 – zmarła jako dziecko)

Źródła: Borowski Witold, Biogram Marcina Ciebielskiego, czerwiec 2018 (niepublikowany), sporządzony na podstawie zdjęć, dokumentów i relacji wnuczki Aleksandry Świderskiej i wnuka Mariana Grupy oraz archiwum Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sierakowie Sp. z o.o.; Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego w Sierakowie lata 1910-2010, str. 24; „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”: 2009 nr 3 s. 117, 2014 nr 11 s. 191 i 2015 nr 14 s. 100; des.genealogy.de (d. 14 IV 1919).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 4 =