Cichocki Kazimierz (1862 – ?)

Urodził się 22 lutego 1862 r. W 1901 r. objął dzierżawę majątku ziemskiego w Łężeczkach, liczącego 433 ha i należącego do parafii w Biezdrowie. Do 1919 r. był jedynym Polakiem zarządzającym większą własnością ziemską spośród okolicznych majątków. W dniu 4 XII 1918 r. przewodniczył naradzie mężczyzn z Łężeczek (wspomina o tym m.in. Teofil Agaciński), w konsekwencji której przystąpiono do organizowania oddziałów powstańczych z tego terenu. Więcej informacji na temat jego udziału w powstaniu nie zachowało się. Natomiast później określany był jako „powstaniec-niepodległościowiec”.

W okresie międzywojennym nie należał do miejscowych powstańczych organizacji kombatanckich. Uczestniczył jednak we wszelkich wydarzeniach związanych z kultywowaniem pamięci o powstaniu wielkopolskim. W latach 30. przyjmował u siebie powstańców chrzypskich na dorocznych uroczystościach wręczenia dyplomów weryfikacyjnych. Znany był również z zaangażowania w życie polityczne i społeczne Ziemi Chrzypskiej. Od założenia w 1919 r. Od założenia w 1919 r. Banku Ludowego w Chrzypsku zasiadał w jego Radzie Nadzorczej jako prezes. Był prezesem Kołka Rolniczego w Chrzypsku Wielkim. W 1920 r. został wybrany członkiem Sejmiku Powiatowego w Międzychodzie. Był delegatem na Walny Zjazd Wielkopolskiego Towarzystwa Kołek Rolniczych w 1929 roku. Był członkiem gminnej Komisji Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1928) gminy Chrzypsko Wielkie. W latach 1935-1939 pełnił stanowisko wójta gminy Chrzypsko Wielkie. Losy okupacyjne i powojenne Cichockich nie są znane.   

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości

Żonaty z Haliną z domu Karwat, z którą miał córkę Marię (*1905). Mieszkała z nim również jego siostra – Nepomucena Cichocka (*1867).

Źródła: APG, zesp. 60, syg. 38, k. 83; Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego, red. A. Ostrowski, Poznań 1926, s. 188-189; Sprawozdanie Związku Spółek…, 1922, s. 14; „Orędownik Powiatu Międzychodzkiego” 1922, nr 6, s. 14; „Jutro” 1936, nr 2, s. 5; Monitor Polski nr 177/1938; Nowak Piotr, Historia Ziemi Chrzypskiej 1914-1919. Poznań 2018,  s.114; Sprawozdanie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych za rok …. 1 stycznia 1931 – 31 marca 1932. S.119; „Orędownik Urzędowy dla Powiatu Międzychodzkiego”, R.9, nr 30, 5 lipca 1928, s.1; Gazeta Powszechna, 1929.03.24 R.10 Nr 70, s.3;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 8 =