Brzóska Piotr (1893 – 1972)

Urodził się 28 IV 1893 r. w Popowie powiat Międzychód. Był synem Jakuba i  Antoniny z domu Humbla. Ukończył 4. klasową Szkołę Powszechną. Brał udział jako ochotnik w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 9 I 1919 r. na odcinku Sieraków – Kamionna. Na początku w luźnych oddziałach powstańczych, następnie został wcielony do regularnych oddziałów. Walczył w wojnie polsko- bolszewickiej. W szeregach Wojska Polskiego pozostawał do 3 XII 1920 r. Szeregowiec. Był członkiem Związku Weteranów Powstań  Narodowych RP 1914-1919, koło Sieraków  od 1939 r. Po II wojnie mieszkał w Sierakowie na ul. Poznańskiej 15, pracował jako stróż w Ochronie Obiektów. Bezpartyjny. Był członkiem ZBoWiD koło Sieraków (nr ewidencyjny Okręgu 210376). Zmarł 11 X 1972 r. w Sierakowie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowie

Nagrobek Piotra Brzóski.

Odznaczony: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921; Wielkopolski Krzyż Powstańczy (URP nr: 08.14-0.726 z dnia 14 VII 1958).

Żonaty, (ślub w 1925 r. w Kwilczu) ze Stanisławą  z domu Starosta (ur. 19 IV 1902). Dzieci: Kazimiera (1927-1927), Władysław (1928-), Józef (1936-), Henryk, Kazimierz (1943-).

Źródła: USC Kwilcz, Księga ślubów, Akt 7/1925; Arkusz ewidencyjny członka ZBoWiD podpisany 24 X 1957; Borowski Witold, Biogram Piotra Brzóski (masz.), wrzesień 2018; WTG „Gniazdo”, Lista Odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − czternaście =