Bengsch Walenty (1895 – 1971)

Urodził się 25(lub 26) stycznia 1895 r. w Chełmnie powiat Szamotuły. Był synem Ottona i Walentyny z domu Gałecka. W czasie I wojny został powołany do armii niemieckiej. Na liście strat Prusy nr 1277 z dnia 25.10.1818 roku jest wymieniany jako lekko ranny, który po opatrzeniu wrócił do szeregów. W powstaniu wielkopolskim walczył jako ochotnik (w szeregach powstańczych był też jego barat Jan). W okresie międzywojennym i po II wojnie zamieszkiwał w Radgoszczy. Był członkiem zwyczajnym sekcji Powstańców Wielkopolskich koła terenowego ZBoWiD w Międzychodzie. (Nr ewid. 223260). Zmarł 24 stycznia 1971 w Radgoszczy.

Żródła: Biskupski Antoni, Historja 61. Pułku Piechoty Wielkopolskiej (7. Pułku Strzelców Wlkp.) T.1, Bydgoszcz 1925; APP, zesp. 1923, sygn. 72: Księga urodzeń, k. 48; USC Międzychód 13/1971; des.genealogy.net (d.10 XII 2019);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 1 =