Adamczak Jakub (1887–1947)

Urodził się 25 VII 1887 r. w Mylinie (USC Chrzypsko Wielkie). Był synem Michała i Reginy z d. Nowakowskiej. Szkołę powszechną ukończył we Wronkach (powiat szamotulski), a następnie przebywał przez 3 lata w domu rodziców. Do roku 1914 pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, odbywając w międzyczasie obowiązkową służbę wojskową w armii pruskiej.

Jakub Adamczak. Wniosek o odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi. AP w Poznaniu.

Brał udział w I wojnie światowej,służąc jako szer. żołnierz w 7. kompanii 97. Pułku Piechoty. Na liście strat (Prusy nr 177 z 18 III 1915) odnotowany został jako lekko ranny w bitwie stoczonej w dniach 18–20 II 1915 r.Na skutek odniesionych ran został okresowo zwolniony z wojska w roku 1916. Po wyleczeniu został powołany ponownie w charakterze urzędnika do administracji Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie został skierowany do pracy w starostwach powiatowych: w Szamotułach, Gostyniu i Lesznie. Kolejnym szczeblem kariery urzędniczej było objęcie w Starostwie Powiatowym w Śmiglu stanowiska sekretarza i zastępcy starosty. Pod koniec lat dwudziestych XX w. zamieszkał w Kościanie przy Rynku. Od 1 IV 1932 r. pracował w charakterze podreferendarza w Starostwie Powiatowym w Kościanie (dane wg życiorysu sygnowanego 14 XII 1938). W uzasadnieniu wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi czytamy: „[…] Jest urzędnikiem bardzo pracowitym i sumiennym, wykonując swoje prace ku zupełnemu zadowoleniu swoich przełożonych. Tak w służbie jak i w życiu prywatnym prowadzi się beznagannie. Jest człowiekiem spokojnym i gorliwie spełnia swoje obowiązki. W życiu społecznym bierze czynny udział i należy do szeregu organizacji społecznych na tutejszym terenie jak: L.O.P.P., P.C.K., Związek Strzelecki, Polski Związek Zachodni”. Był zaangażowanym działaczem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Jego losów okupacyjnych nie udało się ustalić. Zmarł 8 V 1947 r. w Granowie (USC Święciechowa).

Odznaczenia: Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1930), Medal Niepodległości (1932), Medal za Długoletnią Służbę (1938), Srebrny Krzyż Zasługi (nie ma pewności, czy został wręczony).

www.expansa.pl

Źródła: APP, zesp. 1837, sygn. 40: Księga urodzeń, k. 48; zesp. 296, sygn. 169: Wnioski o odznaczenia; WBH, I.481.A.197; „Monitor Polski” 1932, nr 259; des.genealogy.net [12 V 2018].

Roman Chalasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − 2 =