Fischer (Fiszer) Edward (1894–1944)

Urodził się 23 XII 1894 r. w Górze (USC Sieraków). Był synem właściciela gospodarstwa Lorenca i Marianny z d. Framskiej. Na nagrobku znajdującym się na sierakowskim cmentarzu podano nazwisko w formie Fiszer. Taką samą pisownię nazwiska znajdujemy w oryginalnym spisie członków sierakowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914–1919, działającym od 1 I 1937 r. Ukończył szkołę ludową w Górze. Uczęszczał też do szkoły w Grzebienisku (powiat szamotulski), gdzie przebywał przez pewien czas u rodziny. Następnie kontynuował i z powodzeniem ukończył naukę w pruskiej szkole przygotowawczej w Międzychodzie, późniejsze Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Młodość spędził przy rodzicach, pomagając w gospodarstwie.

Po wybuchu I wojny światowej wcielony do armii pruskiej, walczył na froncie wschodnim, przebywał w rosyjskiej niewoli.

Edward Fischer (1926). Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Po powrocie z wojny 8 I 1919 r. razem z bratem Pawłem wstąpił ochotniczo w szeregi Powstania Wielkopolskiego. Byli wśród 45 ochotników z Góry zebranych przez Stefana Kolanosia, którzy nocą z 8 na 9 stycznia ruszyli do Sierakowa. Część powstańców obsadziła tory kolejowe na trasie Sieraków–Międzychód, część szosę Sieraków–Międzychód, reszta dołączyła do powstańców z Sierakowa, przejmując ważniejsze punkty w mieście. Uzbrojenie powstańców z Góry stanowiły 2 karabiny, 4 dubeltówki, 2 pistolety Browning, trochę broni białej i pałki. Jak wspominał Stefan Kolanoś, wyżywienie powstańcy mieli zamówione u polskich piekarzy i rzeźników. Edward walczył na odcinku Sieraków–Kamionna.

Edward Fischer (oznaczony krzyżykiem). Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Po zakończeniu powstania pracował przez pewien czas jako urzędnik w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. Następnie wyjechał na Pomorze, do Świecia nad Wisłą, gdzie przez pewien czas był kupcem, po czym wrócił do Sierakowa. Do roku 1932 mieszkał w Górze. Z ogłoszenia prasowego dowiadujemy się, że był posiadaczem roweru marki Corso. Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich, koło w Sierakowie od 3 XI 1935 r., według APP, nr ewidencyjny 17287, natomiast według zachowanego oryginalnego spisu członków Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914–1919, koło Sieraków – od 23 VI 1935 r. Mieszkał już wtedy w Sierakowie na Rynku. Zasiadał w składzie zarządu mleczarni spółdzielczej i młyna parowego w Sierakowie do 3 II 1932 r. Zmarł 16 I 1944 r. w Sierakowie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.

Edward Fischer stoi z lewej strony. Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Żonaty (ślub 1935 w Sierakowie) z Marią Heleną Agnieszką z d. Scheller (ur. 10 VII 1912 w Sierakowie, zm. 12 II 1992 w Sierakowie, córką kupca Karla Hermanna Schellera i Wilhelminy Herminy Agnieszki z d. Sander).

Grobowiec rodzinny Fiszerów.

Źródła: APP, zesp. 884, sygn. 45, s. 41; APP, zesp. 1945, sygn. 61, s. 273; APP, zesp. 1945, sygn. 226, k. 114; USC Sieraków, Księga ślubów, akt 43/1935; USC Sieraków, Księga zgonów, akt 8/1944; OM, 19 V 1932, R. 8, nr 22, s. 3; 25 V 1932, R. 8, nr 23, s. 4; Spis członków Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914–1919, koło Sieraków, założony od 1 I 1937 r., zbiór prywatny; Życiorys spisany przez Stefana Kolanosia 26 VIII 1927 r.; Kronika rodziny Fischer spisana w latach 1936–1937, zbiór prywatny Jolanty Tunkel; zdjęcia ze zbioru Jolanty Tunkel; relacja ustna Jolanty Tunkel.

www.expansa. pl

Witold Borowski, Roman Chalasz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 3 =