Buhl Józef (1896-1942)

Urodził się 7 czerwca 1896 r. w Gläsendorf. Kupiec. Mieszkał w okresie międzywojennym w Międzychodzie. 10 września 1920 r. otworzył przy ul. 17 stycznia 2 w domu E. Brandt’a skład skóry i cholewek pod firmą Józef Buhl. Prowadził również sprzedaż obuwia i przyborów szewskich.

W 1924 r. został naczelnikiem Straży Pożarnej w Międzychodzie. Był ławnikiem w okręgu międzychodzko-szamotulskim Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych (1924). Kandydował do Rady Miasta Międzychód z listy nr 1 w wyborach 1925 r. Został wybrany radnym Rady Miasta Międzychód w kadencji od 1926 r. Pełnił w niej funkcję wice-przewodniczącego Rady. Był także członkiem komisji budżetowej. W 1925 r. został wybrany w skład zarządu Szpitala Ewangelickiego w Międzychodzie. Został także wybrany w skład sejmiku powiatowego oraz do zarządu Miejskiej Kasy Oszczędności. Był członkiem komitetu organizacyjnego Wielkopolskiego Związku Powstańców i Strzelców w Międzychodzie.

Orędownik Urzędowy dla Powiatu Międzychodzkiego R.8, nr 27, 1927.

Na zebraniu założycielskim został wybrany w skład zarządu jako skarbnik (1929). Został również członkiem Związku Uczestników Powstań Narodowych RP – Grupa Międzychód (dyplom związkowy nr 720). Pełnił też funkcję vice-prezesa Stowarzyszenia Kupców Chrześcijan w Międzychodzie (1934). Aktywnie uczestniczył w pracach Zrzeszenia Kupców w Międzychodzie (1937). W czasie II wojny aresztowany i uwięziony w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu. Nr obozowy 5412/1942. Został zamordowany 21 kwietnia 1942 w Oświęcimiu.

Żona Zofia.

www.expansa.pl

Źródła: APP, zesp. 884, syg. 275: Międzychód – akta koła. k. 14, 17; Orędownik Powiatu Międzychodzkiego, 11 IX 1920, R.I nr. 30; Gazeta Międzychodzka, 16 IX 1925, R.3 Nr 108. s.3; 13 I 1926,  R.4 Nr 4, s.2; 5 VII 1925,  Nr 77, s. 3; 3 I 1926, R.4, Nr 4, s.2; Gazeta Szamotulska, 12 I 1926, R.5 Nr 4, s.3; Orędownik Urzędowy dla Powiatu Międzychodzkiego R. 5, nr 4, 24 I 1924, s.3; R. 6, nr 15, 2 IV 1925, s.2; Kupiec – Świat Kupiecki, 20 VII 1934, R.28,nr 29, s.473;  Kupiec – Świat Kupiecki, 5 III 1937, R.31, nr 10, s. 10; Junak, 20 I 1929, R. I(X), nr 2 s. 3;  Namensverzeichnis A-Z. Annex, pod redakcją Staatliches Museum Auschwitz, s. 147; Foto ze zbiorów Ł. Sobkowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − jedenaście =