Frąckowiak Wawrzyn (1894-1970)

Urodził się 25 V 1894 r. w Chełmnie w powiecie szamotulskim. Był synem Michała (rolnika) i Jadwigi z d. Buszewska zamieszkałych w Chełmnie.

Ukończył 7 klasową Szkołę Powszechną. Od najmłodszych lat aż do dwudziestego roku życia pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w Chełmnie.  Po wybuchu I wojny światowej 30 IX 1914 r. został wcielony do armii pruskiej. Po przeszkoleniu walczył na froncie do 8 XII 1918 r. Po powrocie do domu, 4 I 1919 r. wstąpił do Straży Ludowej. Jako ochotnik walczył w Powstaniu Wielkopolskim  pod Kamionną i Kolnem. W powstaniu walczył także jego brat Karol. Brał udział w rekwirowaniu broni Niemcom zamieszkałym na odcinku Pniewy – Kwilcz. W wojsku służył do 20 VIII 1919 r. jak szeregowiec.

Frąckowiak Wawrzyniec w mundurze pocztowca. Okres międzywojenny. Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Po zakończeniu Powstania wrócił do pracy w gospodarstwie rodziców. Od 1 IV 1921 r. został przyjęty do pracy przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów na etat „niższego funkcjonariusza państwowego byłej Dzielnicy Pruskiej” w Sierakowie na stanowisko montera. Z Pocztą Polską związał całe swoje życie zawodowe. Do wybuchu II wojny światowej stopniowo awansował pracując jako monter, egzaminowany starszy monter, egzaminowany nadzorca telegrafu i nadzorca telegrafu. W dniach od 4 II 1931 r. do 18 II 1931 r. uczestniczył w Kursie Obrony Przeciwgazowej w Sierakowie zorganizowanym przez Komitet Wojewódzki L.O.P.P w Poznaniu, który ukończył z wynikiem dobrym.

Wawrzyn Frąckowiak. Świadectwo ukończenia kursu L.O.P.P. Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Do 1933 r. mieszkał w Sierakowie na ul. Poznańskiej. 20 IV 1933 r. nabył od Niemca Karola Benscha, murarza zamieszkałego w Berlinie nieruchomość położoną przy ul. Nowej 9 (obecnie Bohaterów 9).

Wawrzyn Frąckowiak z rodziną. Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Należał do Związku Niższych Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Rzeczypospolitej Polskiej od 3 V 1925 r. Był także członkiem BBWR. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919, koło Sieraków od 2 V1937 r. (wg oryginalnego spisu członków, wg APP od 17 IV 1937 r. nr. ewid. 21744).

Wawrzyniec Frąckowiak w gronie najbliższych. Zbiory rodzinne via Witold Borowski.

Po wybuchu II wojny światowej, od 22 IV 1940 r do 25 III 1944 r. w dalszym ciągu pracował na Poczcie w Sierakowie jako pracownik telegrafu. Po ucieczce Niemców z Sierakowa , od 30 I 1945 r. był zatrudniony w Urzędzie Pocztowym Sieraków jako nadzorca teletechniczny.

Małżonkowie Klara i Wawrzyn Frąckowiak. Zbiory rodzinne via Witold Borowski

20 VII 1945 r. złożył w Zarządzie Miejskim w Sierakowie wniosek w sprawie rejestracji szkód wojennych, które wycenił na 14 tysięcy 337 zł i 15 gr. Przeszedł na emeryturę 1 I 1959 r. otrzymując z tej okazji od Dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu nagrodę 1000 zł. Również jego żona była pracownikiem Poczty Polskiej. Członek ZBoWiD, koło Sieraków, nr ewidencyjny Okręgu 209345. Od 1948 r. należał do PZPR.

Zmarł 19 VII 1970 r. w Sierakowie i tu został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Żonaty (ślub 19 XI 1929 r. w Sierakowie z Klarą z d. Kudełka (ur. 8 XIII 1907 r. w Lutomiu, córka Floriana – rolnika z Lutomia i Walentyny z d. Cybulska, zm. 30 VI 1993 r.). Dzieci : Florian (1931), Wanda (1936).

Odznaczenia: Medal X Lecia Odzyskanej Niepodległości (30 III 1929), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (10 V 1938), Wielkopolski Krzyż Powstańczy (URP, nr: 08.14-0.726 z dnia 14 VIII 1958), Odznaka 400 Lat Poczty Polskiej (13 VII 1959), Srebrna Odznaka Zasłużony Pracownik Łączności (1969).

Książkę można nabyć: www.expansa.pl

Źródła: APP, zesp 884, syg. 45,  nr ew. 21744; WBH, I.487.12529; USC Sieraków, Księga ślubów, Akt 43/1929; Arkusz ewidencyjny członka ZBoWiD podpisany 20 VIII 1957 r.; Lista odznaczonych WKP-WTG Gniazdo; Zdjęcia, dokumenty i informacje od wnuka Jarosława Frąckowiaka;

Witold Borowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − dziewięć =