Fischer (Fiszer) Edward (1894–1944)

Urodził się 23 XII 1894 r. w Górze (USC Sieraków). Był synem właściciela gospodarstwa Lorenca i Marianny z d. Framskiej. Na nagrobku znajdującym się na sierakowskim cmentarzu podano nazwisko w formie Fiszer. Taką samą pisownię nazwiska znajdujemy w oryginalnym spisie członków sierakowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914–1919, działającym od 1 I 1937 r. Ukończył szkołę ludową w Górze. Uczęszczał też do szkoły w Grzebienisku (powiat szamotulski), gdzie przebywał przez pewien czas u rodziny. Następnie kontynuował i z powodzeniem ukończył naukę w pruskiej szkole przygotowawczej w Międzychodzie, późniejsze Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Młodość spędził przy rodzicach, pomagając w gospodarstwie. Po

Przeczytaj więcej