O tym co łączy Prusim z Prusami … opowieść o zapomnianych rycerzach.

Dzisiaj nie znajdziemy w Prusimiu śladu po wcześniej istniejącym tam zapewne zameczku czy warowni typu motte (resztki umocnień ziemnych związanych z tego typu warowną siedzibą rycerską widoczne są na mapach powierzchni ziemi [LIDAR] w Kolnie). Być może kolejne pokolenia włascicieli stawiały swoje siedziby w miejscu dawnych. A jednak istniał ty siedziba rycerska. Ze sławy rycerskiej dawnych wojów pozostała tylko nazwa wsi Prusim. Pierwotnie brzmiała ona z pewnością Prusy i wiązać ją należy z osiedlonymi w niej Prusami. Byli to zapewne jeńcy, traktowani wówczas jak łup wojenny. Jest wielce prawdopodobne, że  znaleźli się między Kolnem a Kamionną w rezultacie jednej ze

Przeczytaj więcej